ZRUŠENÍ SBÍRKOVÉHO ÚČTU PESOKLUBU

Chtěli bychom oznámit, že dne 29.7. jsme po 3 letech zrušili sbírkový účet. Platby zaslané na tento účet se vám tedy vrátí zpět.

Ke zrušení sbírky (a tedy i sbírkového účtu) jsme se rozhodli z důvodu, že sbírka byla nevhodně sepsána a neumožňovala nám tak proplácet z finančních darů např. přednášky pořádané Pesoklubem (kde jsme vybírali dobrovolné vstupné do kasiček, a tyto finanční prostředky pak byly použity pro naše svěřence) či nákup materiálu na opravu zázemí pro psy v útulku. Sbírku sepíšeme znovu a sbírkový účet opět založíme a budeme o této skutečnosti informovat opět na stránkách.

Děkujeme za pochopení. Pokud chcete našich svěřencům přilepšit materiální pomocí, aktuálně potřebujeme konzervy.